Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА


За въпроси, свързани с поредицата и изпращане на статии и други материали, използвайте електронната поща.

Електронна поща

Отговорен редактор на списанието,

ръководител на Катедрата по руски език

проф. д-р Елена Стоянова

rusistika_shu@shu.bg

Tелефон: (+359) 899944549


Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков

Местоположение

Шуменски университет

Адрес

9700 Република България
гр. Шумен, ул. Университетска 115
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Тел: +359 54 830 495 (244)
GSM: +359 899 944 549