Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05

Посвещава се на непрежалимите ни колеги, напуснали ни наскоро – проф. д-р Валентина Аврамова, доц. д-р Анна Николова, доц. д-р Стефка Калева, гл. ас. Ценка Митева и гл. ас. Христина Дамянова.

ЗА ПОРЕДИЦАТА
Image

Научната поредица „Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков” започва да излиза през 2002 година.

Отпечатаните до този момент дванадесет тома са резултат от разработката и реализирането на различни научни проекти на Катедрата по руски език, ръководени от доц. д.ф.н. Дамян Митев, проф. д-р Тотка Иванова, доц. д-р Анна Николова, проф. д-р Валентина Аврамова, проф. д-р Елена Стоянова. Тематиката в сборника е ориентирана към изследване на когнитивните и комуникативните механизми и ролята им във функционирането на руския и на българския език. В поредицата участват преподаватели от Катедрата по руски език, авторитетни учени от Русия, България и различни европейски страни като Ст. Димитрова, Е. В. Клобуков, Л. П. Клобукова, В. М. Шаклеин, Г. Д. Фигуровска, Р. М. Гайсина, Е. Ю. Иванова и други, с които катедрата поддържа дълготрайни и ползотворни научни контакти. В поредицата споделят научните си търсения и идеи колеги-българисти, англицисти, германисти и други. В сборника се публикуват статии на руски, български и други славянски езици, а също така и на английски език.

БРОЕВЕ


Брой 17/1

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2023


Брой 17/2

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2023


Брой 17/3

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2023


Брой 16/1

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2022


Брой 16/2

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2022


Брой 16/3

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2022

Брой 15/1

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2021


Брой 15/2

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2021


Брой 15/3

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2021


Брой 14/1

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2020


Брой 14/2

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2020


Брой 14/3

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2020


Брой 13

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2019


Брой 12

ISSN 2603-3143 (Print)

ISSN 2603-3151 (Online)

2018


Брой 11

ISSN 2603-3143

2017


Брой 10

ISBN 978-619-201-179-6

2016


Брой 9

ISBN: 978-619-201-110-9

2015


Брой 8

ISBN: 978-954-577-644-1

2011


Брой 7

ISBN: 978-954-577-527-7

2008


Брой 6

ISBN: 978-954-577-518-5

2008


Брой 5

ISBN: 978-954-577-485-0

2007


Брой 4

ISBN: 978-954-577-456-0

2006


Брой 3

ISBN 10: 954-577-344-8

ISBN 13: 978-954-577-344-0

2004


Брой 2

ISBN: 954-577-211-5

2003


Брой 1

ISBN: 954-577-140-2

2002


Поредицата е индексирана и се наблюдава в РИНЦ , ЕRIHPLUS, SCRIBD, Global index for Continuing Researchers, Google Scholar и е включена в Националния референтен списък на НАЦИД

РИНЦ   erihplusРЕЦЕНЗИРАНЕ
Image

Статиите подлежат на анонимно рецензиране. Отговорният редактор проверява дали статията отговаря на техническите изисквания на научната поредица и съвместно с членовете на редколегията определя двама рецензенти с оглед на спецификата на предложената за публикуване статия.

Рецензентите оценяват получения текст по следните критерии: актуалност на темата, теоретична и приложна значимост на изследването, научно ниво на публикацията, оригиналност, език и структура на текста. Въз основа на проверката рецензентите предлагат: статията да бъде публикувана; статията да бъде публикувана след изпълнението на препоръките на рецензента; статията да бъде преработена и да премине повторно рецензиране; статията да не бъде публикувана.

Забележките и препоръките на рецензентите се изпращат на авторите по електронната поща без да се посочват имената на рецензентите.

Статиите се разглеждат в рамките на 1 до 3 месеца след крайния срок за приемането им. Окончателното решение за пуликуването на статията се взема от отговорния редактор и редколегията.