Russian English Facebook Електронна поща Шуменски университет

РЕДКОЛЕГИЯ

В тази страница може да получите информация за международния екип, който се грижи за подбора и качеството на материалите, публикувани в научната поредица.

проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

Проф. д.ф.н. Стефана Димитрова

БАН – Институт за български език, България


Проф. д.ф.н. Лора Янда

Проф. д.ф.н. Лора Янда

Арктически университет, Норвегия


Проф. д.ф.н. Рафаел Гусман Тирад

Проф. д.ф.н. Рафаел Гусман Тирад

Университет на Гранада, Испания

Universidad de Granada


проф. д.ф.н. Ирина Лешутина

Проф. д.ф.н. Ирина Лешутина

Държавен институт по руски език «А.Пушкин», Русия


проф. д.ф.н. Наталья Цветова

Проф. д.ф.н. Наталья Цветова

Санктпетербургски държавен университет, Русия


Проф. д.п.н. Дана Бартош

Московски държавен лингвистичен университет, Русия


доц. д.ф.н. Светлана Алексанова

Доц. д.ф.н. Светлана Алексанова

Кубански държавен университет, Русия


проф. д.ф.н. Юлия Валентиновна Кравцова

Проф. д.ф.н. Юлия Валентиновна Кравцова

Националeн педагогически университет „М. П. Драгоманов“, Украйна


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Лодзки университет, Полша


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. к.п.н. Светлана Хамшовски

Будапещенски университет по технологии и икономика, Унгария


проф. д.ф.н. Ярослав Вежбински

Проф. д.ф.н. Жаныл Жунусова, Казахстан

Евразийски национален университет "Л. Н. Гумильов", Казахстан


проф. д-р Аксиния Красовски

Проф. д-р Аксиния Красовски

Букурещки университет, Румъния


Доц. д-р Паола Бокаʌе

Доц. д-р Паола Бокаʌе

Държавен университет на Инсубрия, Италия

Università degli studi dell'Insubria


проф. д-р Валентина Аврамова

Проф. д-р Валентина Аврамова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


проф. д-р Елена Стоянова

Проф. д-р Елена Стоянова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


проф. д-р Татяна Чалъкова

Проф. д-р Татяна Чалъкова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


доц. д-р Анна Николова

Доц. д-р Анна Николова

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България


доц. д-р Стефка Петкова-Калева

Доц. д-р Стефка Петкова-Калева

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България